Οδηγίες Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για επανέναρξη εξετάσεων

Οδηγίες Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για επανέναρξη εξετάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι από το Σάββατο 6/6/2020 μπορούν να διεξαχθούν και πάλι εξετάσεις πληροφορικής τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας που ορίζει το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2168/04.06.2020 | Άρθρο 17.

Ο τρόπος διεξαγωγής των κάθε είδους εξετάσεων για πάσης φύσεως φορέων και δομών της παρ. 1, σύμφωνα με την απο 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωναϊού COVID-19, ορίζεται ως εξής:

  1. Τήρηση αποστάσης 1,5 μέτρου μεταξύ τω μαθητών και μεταξύ των μαθητών και των εξεταστών εντός της αίθουσας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
  2. Προαιρετική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας.
  3. Αποφυγή συγχρωτισμου.
  4. Καλή υγιεινή των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
  5. Εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών και μη χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών, σύμφωνα με την από 23.4.2020 και με αρ. πρωτ. Δ1 (δ)/ΓΠ οικ.26635 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του υπουργείου Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες.