Μελέτη

j

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την προετοιμασία των μαθητών για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας, απαλλάσσοντας τους γονείς από το άγχος του καθημερινού διαβάσματος των παιδιών τους για το σχολείο.

Μέση Εκπαίδευση

Μέση Εκπαίδευση

Οι μαθητές του γυμνάσιου να ενταθούν στα τμήματα  των  φροντιστηριακών μας μαθημάτων. Εδώ οι καθηγητές μας προετοιμάζουν τα παιδιά στην διδακτέα υλη παρέχοντας τους εργασίες για την εμπέδωση της.

Ξένες Γλώσσες

c

Προσφέρουμε τμήματα και ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών για όλα τα επίπεδα και για κάθε ηλικία. Οι έμπειροι καθηγητές μας και το βοηθητικό περιβάλλον εγγυάται την γρήγορη ανέλιξη και τη σίγουρη επιτυχία στις ξένες γλώσσες.

Πληροφορική

f

Τα κέντρα Πληροφορικής ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, σας παρέχουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, πιστοποιημένα πτυχία πληροφορικής αναγνωρισμένα από τον ΕΟΠΠΕΠ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

f

Αγγλικά

g

Ισπανικά

g

Γαλλικά

c

Γερμανικά

r

Ιταλικά