Μελέτη Γυμνασίου

|

Ένα από τα πιο θεμελιώδη δώρα που χαρίζει ένας γονιός στο παιδί του είναι η μόρφωση. Έκτος από το σχολείο, οι γονείς βοηθούν όσο μπορούν στη διαδικασία μόρφωσης του. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος ή οι απαραίτητες γνώσεις για να τα βοηθήσουν? Από την Α τάξη του γυμνασίου η δυσκολία όσον αφορά τα μαθήματα γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Τα παιδιά καλούνται να ακολουθήσουν ένα νέο πρόγραμμα βασικών μαθημάτων όπως Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Έκθεση και Νέα Ελληνικά, τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη μελέτη, αφού θα το ακολουθούν στις μετέπειτα τάξεις.

Τη λύση έρχονται να δώσουν τα προγράμματα καθημερινής προετοιμασίας και μελέτης Γυμνασίου. Κύριος στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι η μελέτη και όχι η αποστήθιση των μαθημάτων της επόμενης μέρας, καθώς η κάλυψη κενών και αποριών με τη βοήθεια εξειδικευμένων και έμπειρων καθηγητών.

Ακόμη ένας στόχος είναι η υποστήριξη των παιδιών με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες σε ένα φιλικό και άνετο περιβάλλον, το οποίο απαρτίζεται από συνομήλικους του.  Η καθημερινή μελέτη στοχεύει στην σταδιακή αυτονόμηση του παιδιού όσο αφορά το διάβασμά του και τη σωστότερη οργάνωση αυτού αλλά και του ελεύθερου χρόνου του. Συμπέρασμα λοιπόν,  είναι πως ο ελεύθερος χρόνος αυξάνεται μέσα από το σωστό τρόπο μελέτης αλλά κυρίως αποκτώνται γερές βάσεις από πολύ νωρίς στοχεύοντάς στις επόμενες τάξεις και ιδίως αυτές του Λυκείου.