Μελέτη

Η πρόοδος και η πορεία ενός μαθητή στο σχολείο είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική.

Έχοντας ως στόχο την εκμάθηση και την βαθύτερη κατανόηση της σχολικής ύλης, τα Φροντιστήρια Προοπτική, πρωτοπορούν στην διεξαγωγής της καθημερινής μελέτης δημοτικού και γυμνασίου. Βασισμένο στις ξεχωριστές ανάγκες κάθε παιδιού και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε τάξης, το έμπειρο προσωπικό μας, στέκεται δίπλα σε κάθε μαθητή. Το καθημερινό τρίωρο πρόγραμμα μελέτης επιτρέπει στον κάθε μαθητή να κατακτήσει τον τρόπο που εξυπηρετεί τον ίδιο,  ώστε να γίνει αποδοτικό το διάβασμα του, έχοντας πάντα την απαιτουμένη στήριξη από τους καθηγητές του.

Οι καθηγητές μας είναι κοντά στα παιδιά, χωρίς να προσφέρουν ‘έτοιμη γνώση’, βοηθούν ώστε οι μαθητές να γίνουν πιο ανεξάρτητοι και να τα καταφέρουν το ίδιο καλά υπό διαφορετικές συνθήκες.

ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Στο δημοτικό την μελέτη αναλαμβάνουν οι δασκάλες μας, σε ολιγομελή τμήματα τα παιδιά με την βοήθεια τους καταφέρουν να έχουν πιο αποδοτικό μάθημα. Τα παιδιά επίσης εξασκούνται στην διδακτέα υλη μέσω φύλλων εργασίας.

Στο γυμνάσιο την μελέτη αναλαμβάνουν οι έμπειροι φιλόλογοι και μαθηματικοί μας οι οποίοι βρίσκονται κοντά στα παιδιά και τα βοηθούν στην προετοιμασία της διδακτέας ύλης.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Επιπλέον τα φροντιστήρια μας δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές του γυμνάσιου να ενταθούν στα τμήματα  των  φροντιστηριακών μας μαθημάτων. Εδώ οι καθηγητές μας προετοιμάζουν τα παιδιά στην διδακτέα υλη παρέχοντας τους εργασίες για την εμπέδωση της.

Στα φροντιστήρια μας προτεραιότητα δεν είναι μόνο η προετοιμασία των μαθητών για την ‘επόμενη μέρα’ αλλά η προετοιμασία τους για την εξέλιξη τους μελλοντικά.