Ξένες Γλώσσες

Οι ξένες γλώσσες αποτελούν το κύριο εφόδιο για το μέλλον. Καλούμαστε να έχουμε γνώση μιας, δύο ή και τριών διαφορετικών ξένων γλωσσών και να το αποδεικνύουμε με πτυχία. 

Τα φροντιστήρια μας, μέσα από σύγχρονα προγράμματα διδασκαλίας και με τη βοήθεια έμπειρων καθηγητών, δίνουν τη δυνατότητα σε παιδιά και μεγάλους να κατακτήσουν τις ξένες γλώσσες, στο επίπεδο της μητρικής. 

Τα τμήματα μας προσαρμόζονται στις ανάγκες του καθενός, ώστε να δοθούν τα σωστά εφόδια για να ξεχωρίσει κανείς στην αγορά εργασίας. Τα προγράμματα μας προσφέρουν μεθοδική και γρήγορη εκμάθηση των σημαντικότερων ξένων γλωσσών πέραν των αγγλικών (γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά, ρωσικά) και παρέχουν πτυχία αναγνωρισμένα από δημόσιους (ΑΣΕΠ) και ιδιωτικούς φορείς.